เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: , การประชุมรับนโยบาย ผอ.สพม.29 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขต 3 วันที่ 17 พ.ย.55, ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
bmtk1
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
ส่งแล้ว: 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:11 | IP ล็อคผอ.สพม.29  มอบนโยบาย
ผอ.สุรัตน์  มุทุวงศ์  ร.ร.พังเตนพิทยา  ประธานสหวิทยาเขต 3 
รายงานข้อมูลสหวิทยาเขตและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซ้าย -  รองฯวลงกรณ์  บุญเต็ม  รอง ผอ.สพม.29
ผู้กำกับดูแลและติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผอ.สพม.29 มอบนโยบาย

นายเดชา  ประชุมแดง
อ.ก.ค.ศ..ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพม.29  พบปะผู้ร่วมประชุม
และชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สพม. 29นายบพิตร  มีหนองหว้า
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.29
นิเทศเรื่องการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555
ผอ.บำรุง  เกื้อกูล  ร.ร.เขมราฐพิทยาคม
รองประธานสหวิทยาเขต 3ผอ.ไพจิต  จัยวัฒน์
ร.ร.เกษมสีมาวิทยาคาร   เลขานุการสหวิทยาเขต 3
ภาพ/ข่าว   :
  ปรีดา  โพธิ์ทา,  วราวุธ  สว่างสุรีย์,  อติคุณ  ตระการไทย

แก้ใขโดย bmtk1 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:26


__________________

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ไปข้างบน มุมมอง bmtk1's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย bmtk1 เยี่ยมชม bmtk1's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6