เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวข้อหนังสือเรื่อง หนังสือ: อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) สพป.อบ.2 รุ่นที่ 3 25-27 มิ.ย.55 ตอบกลับส่งเรื่องใหม่
ผู้เขียน
ข้อความ/ไฟล์แนบ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
bmtk1
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป


ติดต่อ: 09 เมษายน 2006
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
โพสต์: 300
ส่งแล้ว: 04 กรกฏาคม 2012
เวลา   13:44 | IP ล็อค


          
          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อบ.2)
ได้จัด  อบรมพนักเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึ กษา(พสน.)ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ตามหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2555  ที่ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2  มีผู้บริหาร  ครู  จากโรงเรียนขยายโอกาส และเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.อบ.2  เข้าร่วมอบรม  จำนวน  75  คน  โดยมีวิทยากรแกนนำที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พสน. จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5/2548  ประกอบด้วย  นายสมบัติ  บุตรเพชร  รอง ผอ.สพป.อบ.2  นายบุญทัย  สุระมุล  ผอ.ร.ร.บ้านป่าติ้ว  และ นายอติคุณ  ตระการไทย  รอง ผอ. ร.ร.มัธยมตระการพืชผล  เป็นวิทยากรหลัก 
          ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการแต่งตั้งจาก สพป.อบ.2 เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ต่อไป


นายสมบัติ  บุตรเพชร  รอง ผอ.สพป.อบ.2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษนายสมพร  เยาวเสริฐ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2
กล่าวรายงาน

0

วิทยากรปรึกษางานการอบรม


นายสมถวิล  ยืนยิ่ง  วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นางอภิญญา  ชมพูมาศ  ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74  จังหวัดอุบลราชธานี
บรรยายหัวข้อ  กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546นายอติคุณ  ตระการไทย รอง ผอ.ร.ร.ม.ต.ก.
บรรยายเรื่อง  บทบาทกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนัก ศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  และ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินัก เรียนและนักศึกษาพ.ต.ท.ชวดล พลทะมัย  รอง ผกก.สภ.ตระการพืชผล
บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้วิยุสื่อสาร

นายสมยศ  จันทวีสุข  นิติกร สพป.อบ.2  บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติ กฎหมายที่ควรรู้นายอุทิศ  บุญวงศ์  ผอ.บ้านเสาธงใหญ่  พิธีกรการฝึกปฏิบัติหน้าที่  ที่  BIC  C   สุนีย์แกรนด์  และ  SK  SHOPPING PARK


นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานและสรุปปิดการอบรม  ที่ ศูนย์ กศน.จังหวัดอุบลราชธานีข่าวโดย       อติคุณ  ตระการไทย
                    รอง ผอ.ร.ร.มัธยมตระการพืชผล
                    พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
                    วิทยากร พสน. 


แก้ใขโดย bmtk1 บน 05 กรกฏาคม 2012
เวลา   14:27


__________________

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ไปข้างบน มุมมอง bmtk1's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย bmtk1 เยี่ยมชม bmtk1's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Powered by Web Wiz Forums version 7.6