เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: , แจ้งการส่งงานรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 1/2554, ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
bmtk2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ส่งแล้ว: 10 กันยายน 2011 เวลา 23:35 | IP ล็อค

  แจ้งคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน

                 การส่งรายงานผลการคัดกรองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

การเรียงเอกสารการรายงานผลการคัดกรองนักเรียน

๑.     แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน  ประกอบด้วย

     ๑.๑  ปก

     ๑.๒   บันทึกข้อความ

     ๑.๓   แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน

     ๑.๔   ปกหลัง

   ๒.  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

      ๑.๑  ปก

     ๑.๒   บันทึกข้อความ

              ๑.๓   แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ตามจำนวนนักเรียน

     ๑.๔   ปกหลัง

หมายเหตุ  :  ให้ครูที่ปรึกษาแบ่งนักเรียนรับผิดชอบและส่งผลตามจำนวน

                  นักเรียนในความดูแล

 __________________

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ไปข้างบน มุมมอง bmtk2's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย bmtk2 เยี่ยมชม bmtk2's หน้าโฮมเพจ
 
bmtk2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ส่งแล้ว: 10 กันยายน 2011 เวลา 23:43 | IP ล็อค

ตัวอย่างปกรายงาน

2011-09-10_234346_dl.1.pdf

 

2011-09-10_234504_dl.2.pdfแก้ใขโดย bmtk2 เมื่อ 10 กันยายน 2011 เวลา 23:45


__________________

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ไปข้างบน มุมมอง bmtk2's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย bmtk2 เยี่ยมชม bmtk2's หน้าโฮมเพจ
 
bmtk2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ส่งแล้ว: 11 กันยายน 2011 เวลา 00:01 | IP ล็อค

ตัวอย่างบันทึกข้อความ

2011-09-11_000058_dl3.pdf

2011-09-11_000125_dl4.pdf__________________

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ไปข้างบน มุมมอง bmtk2's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย bmtk2 เยี่ยมชม bmtk2's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6