เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กล่มสาระศิลปศึกษา
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กล่มสาระศิลปศึกษา
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: , (แก้ไข)สรุปผลแข่งขันศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระศิลปะ, ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
artmtk
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระศิลปะ
ภาพแทนตัว
ส่งแล้ว: 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:58 | IP ล็อค

สรุปผลแข่งขันศิลปะหัถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มศิลปะ
1.สาระดนตรี

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

ผลการแข่งขัน

ระดับ

1

ขับร้องเพลงลูกทุ่ง(ญ)ช่วงชั้นที่3

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

2

ขับร้องเพลงไทยสากล(ญ)ช่วงชั้นที่3
ขับร้องเพลงไทยสากล(ญ)ช่วงชั้นที่4

ชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

3

ขับขานประสานเสียง ช่วงชั้นที่ 3
ขับขานประสานเสียง ช่วงชั้นที่ 4

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
อันดับที่ 2

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

4

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

อันดับที่ 4,5

เหรียญเงิน

สาระศิลปะท้องถิ่น

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

ผลการแข่งขัน

ระดับ

1

วงโปงลาง(ช่วงชั้นที่ 3-4)

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

2

เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)

อันดับที่ 7

เหรียญทอง

3

เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(แคน)

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

4

เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(โหวต)

ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง


สาระทัศนศิลป์

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

ผลการแข่งขัน

ระดับ

1

การแข่งขันรวม"ศิลป์สร้างสรรค์"(ม1-3)

การแข่งขันรวม"ศิลป์สร้างสรรค์"(ม4-6)

อันดับที่ 9

อันดับที่ 3

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

2

การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ม.4-6)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง

3

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี( ม.1-3)

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี( ม.4-6)

อันดับที่ 7

อันดับที่ 4

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

4

 

5

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์(ม.1-3)

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์(ม.4-6)

การแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัว(ม.4-6)

อันดับที่ 8
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

เหรียญทอง

สาระนาฏศิลป์

 

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

ผลการแข่งขัน

ระดับ

1

รำวงมาตรฐาน(ม.1-3)
รำวงมาตรฐาน(ม.4-6)

ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง
เหรียญทอง

2

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(ม.1-3)
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(ม.4-6)

ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศอันดับที่ 1

เหรียญทอง
เหรียญทอง

3

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์(ม.1-3)
นาฏศิลป์ไทยประยุกต์(ม.4-6)

ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชนะเลิศอันดับที่
1

เหรียญทอง
เหรียญทอง

                       

ที่มา ประกาศผลการแข่งขันศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2552
http://210.1.20.50/ubon2/forum_posts.asp?TID=1419&PN=1แก้ใขโดย artmtk เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:07


__________________

กลุ่มสาระศิลปะ
ไปข้างบน มุมมอง artmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย artmtk เยี่ยมชม artmtk's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6