งานแนะแนว
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ’พี่สอนน้องใช้กล้องถ่ายภาพ’ ครั้งที่ 2 โดยชมรมถ่ายภาพอำเภอตระการพืชผล 26/11/2559 10
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 37
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 57
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพยินดีต้อนรับท่านรองเชิดศักดิ์ สมศรี 73
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 21-22 พ.ย. 2559 ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี 148
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาไทยได้ไประดับภาค ๕ รายการ 43
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รูปภาพการแข่งขันภาษาจีน.....งานศิลปหัตถกรรมสหวิทยาเขต 3 (17-18 พ.ย. 2559) 116
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 575
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูนลินี ครั้งที่ 1 วันที่ 8 /11/2559 81
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ของกลุ่มสาระ ภาษาจีน 2 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน /บรรจุ ต.ค. 2559 / 84
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมถวายอาลัยพ่อหลวง 10/11/2559 317
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทกลอนสารานุกรม ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาครอง 310 E 56
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมอวยพรวันเกิดให้กับท่านผู้อำนวยการ 119
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯ ที่ 433/2559 เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 166
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไวยกรณ์ พรมจันทร์ที่สูญเสียคุณพ่อบุญส่ง พรมจันทร์ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 105
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล 184
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนพนาศึกษา 196
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูคณิตศาสตร์คนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม 131
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 226
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับสหวิทยาเขต ๓ 164
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 389/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 238
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ===คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักเรียนที่หน้าเสาธง 16 กันยายน 2559 380
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูสมรักษ์ เดือนสุดท้ายของการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการ //1 ต.ค. 2559// 228
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯที่ 358/2559 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 245
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 1/09/2559 468
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมงานเปิดโลกวิชาการ 31/8/2559 257
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯ ที่ 355/2559 เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2559 209
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2559 184
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนชนะเลิศ รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 107
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการฯมอบรางวัลผู้บริหาร ครู นร.แกนนำดีเด่นมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สภากาชาดไทย 200