กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนพนาศึกษา 63
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูคณิตศาสตร์คนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม 57
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 102
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับสหวิทยาเขต ๓ 73
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 389/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 145
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ===คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักเรียนที่หน้าเสาธง 16 กันยายน 2559 318
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูสมรักษ์ เดือนสุดท้ายของการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการ //1 ต.ค. 2559// 177
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯที่ 358/2559 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 192
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 1/09/2559 423
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมงานเปิดโลกวิชาการ 31/8/2559 201
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯ ที่ 355/2559 เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2559 180
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2559 131
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนชนะเลิศ รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 83
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการฯมอบรางวัลผู้บริหาร ครู นร.แกนนำดีเด่นมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สภากาชาดไทย 171
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 201
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีเปิด Big Cleaning Day 11/08/2559 233
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่หอประชุมปัญญานิวัฒน์ วันที่ 11สิงหาคม 2559 250
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5-6 สิงหาคม 2559) 117
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนผุู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ร.ร.ม.ต.ก. (3/8/2559) 152
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 293 /2559 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 204
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" ---29/7/2559--- 214
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูประทิน อาภรศรี ที่สูญเสียคุณพ่อมั่น อาภรศรี กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 175
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 237/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 248
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียน ม.ต.ก. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 20 ก.ค. 2559 312
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลที่ 2 จากการแข่ง multi skills ระดับ สพม.29 อุบลราชธานี น.ส. สุชาดา วามะกัน 204
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพรี พันธ์สุวรรณ ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน พันธ์สุวรรณ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 153
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 3 (8/7/2559) 210
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ++ เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้ตำรวจภูธรตระการพืชผล++ 5/7/2559 191
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 135
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 117