กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์, 88
กลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์รักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557, 134
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] กิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 242
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ อุทธยานแห่งชาติแก่งตะนะ, 120
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ผลสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (Mathematics Contest 2014), 513
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพกิจกรรมมอบรางวัลต่างๆๆหน้าเสาธง 13-21 สิงหาคม 2557 420
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ผลการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 263
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS, , 2909
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , --------นับย้อนหลังวันเกษียณอายุราชการคุณครูบพิตร เนืองอนันต์-------, 410
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ===ภาพกิจกรรม Foreign Language and Culture Day & ASEAN Celebration (7/08/2014)===, 717
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เบื้องหลังการทำงานก่อนงาน Foreign Language and Culture Day & ASEAN Celebration, 518
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล (Update!), ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Update 7/7/57, 557
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , รับการประเมินครูผู้ช่วย (8 /07/2557), 441
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย ที่สูญเสียคุณพ่อดำเนิน มาสู่ กำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557, 414
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , -------ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย ที่สูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก-----, 402
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , อบรมภาษาอังกฤษ 23-25 /06/2557 , 487
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ------ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษ--------, 754
กล่มสาระศิลปศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ชมคลิปวีดีโอ นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านเข้ารอบในการประกวดร้องเพลงรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ทางช่อง 3,เมื่อ 24 ก.พ 2557 2030
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ผู้อำนวยการบำรุง เกื้อกูล คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมแสดงความอาลัยยิ่ง นางสาวสตีรัตน์ รักโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4ซึ่งเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซต์ 784
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2, วันที่ 16 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม พ.ศ.2557, 201