กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงาน 31 ส.ค. - 2 กันยายน 2558 66
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เตรียมมอบรางวัลแข่งขัน 10
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสด วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 31
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสวนา...สภากาแฟ 18 สิงหาคม 2558 59
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ 300 / 2558ครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 82
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 60
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเข้าค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะการคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 70
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เก็บตกภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 116
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกองยุวกาชาด เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 90
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ จาก สพม.29 ชี้แจง อธิบายวิธีกรอกข้อมูลจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ให้กับคุณครูสหวิทยาเขต 3 97
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558 156
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 256/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 150
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 17 มิถุนายน 2558 88
งานอนามัย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2558 90
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันไหว้ครู 11 มิ.ย.2558 390
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 118
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 184/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 178
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 157/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 167
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูชนาภา สายเนตร ที่สูญเสียคุณพ่อพล สายเนตร 191
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการเลือกตั้ง อกคศ.สหวิทยาเขต3 สพม29 198
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่างtorประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ 175
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 529
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 395
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ, ครั้งที่ 2(ภาค ข ทดสอบภาคปฏิบัติ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์, 420
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1(ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ, 544
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 382
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, เรื่องการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 431
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ 970