กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เครื่องมือการนิเทศเครือข่ายเพื่อยกระดับ ONET ของ สพม.29, 170
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] กีฬาภายใน 27-28 พ.ย.2557 963
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2558, 122
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง, 125
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ค่ายสำหรับนักเรียนแผนภาษา 7-8 พ.ย.2557 378
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 965
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , 2 เหรียญทองอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการ, 380
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมค่าย English& Chinese ( Oct30-31, 2014 ) ที่สวนสัตว์อุบล, 449
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ทัศนศึกษา 23-26 ต.ค. 2557- เลย- เพชรบรูณ์- เขาค้อ, 561
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาที่หน้าว่าการอำเภอตระการพืชผล, 387
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานของเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี ๒๕๕๗, 268
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557, 371
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศฝ่ายวิชาการ, กำหนดการประชุมผู้ปกครอง , 765
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2557, 267
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูมณีวรรณ จริยวิทยานนท์ ที่สูญเสียบุตรชาย นายปรเมษฐ จริยวิทยานนท์ ศพจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วันไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 670
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพงานมุทิตาจิต เกษียณอายุกราชการคุณครูบพิตร 26/09/2557, 664
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 541
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ สพม.29 (20/09/2557) ที่โรงแรมสุนีย์, 539
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คาบการสอนวันสุดท้ายก่อนเกษียณฯของคุณครูบพิตร, 502
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] การรับ-ส่งจดหมายในโปรแกรม SMSS 201