กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS CONTEST 2016) 108
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (18 มกราคม 2560) 60
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] "วันครู" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขต ๓ สถานที่..โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 111
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 2560 58
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนร่วมงานชุมชน วัดบ้านเกษมสำราญ วันที่ 11/1/2560 63
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ บายศรีสู่ขวัญคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูย้าย 5/1/2560 82
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 29/12/2559 350
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ 1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา 158
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดแผนการเรียนรู้ (Stem) 85
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบเกียรติบัตรหน้าเสาธง รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่66 66
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เริ่มแล้วโครงการรักษ์ภาษาไทย 77
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ 185
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 135
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ’พี่สอนน้องใช้กล้องถ่ายภาพ’ ครั้งที่ 2 โดยชมรมถ่ายภาพอำเภอตระการพืชผล 26/11/2559 112
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 95
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 311
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพยินดีต้อนรับท่านรองเชิดศักดิ์ สมศรี 244
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 21-22 พ.ย. 2559 ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี 382
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาไทยได้ไประดับภาค ๕ รายการ 86
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รูปภาพการแข่งขันภาษาจีน.....งานศิลปหัตถกรรมสหวิทยาเขต 3 (17-18 พ.ย. 2559) 362
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 686
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูนลินี ครั้งที่ 1 วันที่ 8 /11/2559 296
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ของกลุ่มสาระ ภาษาจีน 2 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน /บรรจุ ต.ค. 2559 / 299
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมถวายอาลัยพ่อหลวง 10/11/2559 539
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทกลอนสารานุกรม ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาครอง 310 E 96
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมอวยพรวันเกิดให้กับท่านผู้อำนวยการ 251
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯ ที่ 433/2559 เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 253
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไวยกรณ์ พรมจันทร์ที่สูญเสียคุณพ่อบุญส่ง พรมจันทร์ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 160
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล 384
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนพนาศึกษา 390