กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมคุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลานักเรียน (15 กันยายน 2560) 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนสอบ English Online 12/9/2560 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนรับใบเกียรติบัตรชนะการแข่่งขัน ที่หน้าเสาธง (6/9/2560) 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] อบรม ภาษาอังกฤษ PLC (ศูนย์ ERIC) ที่น้ำซับรีสอร์ท 9/9/2560 24
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ERIC ENGLISH CAMP 6 กันยายน 2560 43
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานเปิดโลกวิชาการ 1 กันยายน 2560 42
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 432/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 431/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2560 32
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาษาไทยกับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ๒๕๖๐ 33
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromtu Speech ของสพม 29 อุบลราชธานี 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ได้รับรางวัลอันดับที 2 ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษที่โรงแรมสุนีย์(16/8/2560) 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับประเทศครั้งที่ 1 ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 ร่วมทำกิจกรรมบูธแคมป์ที่โรงเแรมสุนีย์(15/8/2560) 27
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงงานประวัติศาสตร์"้ย้อนรอยผีบุญแห่งอีสาน:สะท้อนวิถีชุมชนคนสะพือ" 47
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ (11/08/2560) โดยคุณครูอังคณา คุณครูจารุวรรณ คุณเยาวลักษณ์ 42
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน / แม่ดีเด่นแต่ละระดับห้อง ม.1 -ม.6 (11 สิงหาคม 2560) 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยน์ ม.4 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 36
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 4 (9/8/2560) 37
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูวิชาญ ดาผา ที่สูญเสียคุณแม่อำพล ดาผา โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. 28
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาจีนที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 7/8/2560 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ตารางกำหนดการสอบชิงทุนไปทัศนศึกษาและดูงานประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียน ม.ต.ก. 34
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 273/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 80
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 323/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 80
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาวิชาการสัญจร - ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 20-23 ก.ค.2560 81
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงเสียใจกับคุณครูจินตนา เรืองสาที่สูญเสียคุณแม่บุดสา พลเทพ โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. 60
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 72
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 272/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 41
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Relationship Camp for Gifted English Students (23/6/2560) 156
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคุณครูไทยเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 225
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) โดยผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร. ม.ต.ก. 74