กล่มสาระศิลปศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] การแสดงชุด"ฟ้อนไตรรักษ์ฯ"รร. มัธยมตระการพืชผล 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ณ.โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม 38
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 94
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสอบถามผู้เข้าอบรม DLIT/Google Apps โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 157
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 29
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูธนัฎฐา เอื้อสันเทียะ ที่สูญเสียคุณแม่คำปวน อัจฉฤกษ์ กำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 59
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2) ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา 59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสานฝันปีที่ 23 (วันที่13-18 ต.ค.2558) 289
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล(ใหม่) 124
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2558 58
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2) ณ โรงเรียนพังเคนพิทยาระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 123
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ เริ่มตรวจจับจริง 1 พ.ย 2558 65
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 120
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ให้ข้าราชการครูทุกท่าน ตรวจสอบประวัติอิเล็กทรอนิค 90
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 127
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินครูช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558 231
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 436/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 152
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินนิเทศกำกับติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intersive School) 100
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558 271
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 163
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] English Camp 10-11/8/2558 223
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ครูแกนนำต่อต้านสิ่งเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2558 177
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 205
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สัปดาห์วันวิทย์/ เปิดโลกวิชาการ/ Open House (English Town) 239
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงาน 31 ส.ค. - 2 กันยายน 2558 252
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมมอบรางวัลแข่งขัน 103
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 98
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสด วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 73
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 98