กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] , วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาที่หน้าว่าการอำเภอตระการพืชผล, 39
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานของเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี ๒๕๕๗, 170
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557, 264
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศฝ่ายวิชาการ, กำหนดการประชุมผู้ปกครอง , 677
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2557, 189
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูมณีวรรณ จริยวิทยานนท์ ที่สูญเสียบุตรชาย นายปรเมษฐ จริยวิทยานนท์ ศพจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วันไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 398
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพงานมุทิตาจิต เกษียณอายุกราชการคุณครูบพิตร 26/09/2557, 398
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 490
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ สพม.29 (20/09/2557) ที่โรงแรมสุนีย์, 305
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คาบการสอนวันสุดท้ายก่อนเกษียณฯของคุณครูบพิตร, 253
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] การรับ-ส่งจดหมายในโปรแกรม SMSS 159
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ตารางสอบปลายภาค 1/2557 486
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์, 392
กลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์รักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557, 284
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] กิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 482
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ อุทธยานแห่งชาติแก่งตะนะ, 240
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ผลสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (Mathematics Contest 2014), 676
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพกิจกรรมมอบรางวัลต่างๆๆหน้าเสาธง 13-21 สิงหาคม 2557 750
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ผลการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 360
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS, , 3098