กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ร.ร.เพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม 5-6/02/59 60
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชวุฒิ มากมิ่ง >>>> ก่อนวันย้ายโรงเรียน 3 ก.พ. 2559 52
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 039/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 48
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 90
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลประกวดเรียงความ ผ่านการคัดเลือ 1 ใน 30 ของประเทศไทย ของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม 25
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน Gifted แผนภาษา รุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2556-2558) กับการศึกษาต่อ 88
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล/57-ล 70
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 20/1/59 59
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ต้อนรับคุณครูภาษาไทยคนใหม่ 19/1/59 49
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่านิยมหลักองค์กรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล" มุ่งมั่นสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ" 93
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนทำบุญตักบาตรปีใหม่ 8/1/2559 158
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สวัสดีปีใหม่และขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559 133
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] <3 Merry Christmas 2015 <3 139
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] .......กีฬาสีภายในโรงเรียน 17/12/2558..... 726
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เป็นวิทยากรค่ายภาษาอาเซียนของสถานีตำรวจตระการพืชผล 130
กล่มสาระศิลปศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 11 - 13 ธันวาคม 2558 81
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคที่ จ.สุรินทร์(สาระดนตรี) 95
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาที่หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 156
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมราชสดุดีที่โรงเรียน 4 ธ.ค. 2558 231
กล่มสาระศิลปศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแสดงชุด"ฟ้อนไตรรักษ์ฯ"รร. มัธยมตระการพืชผล 96
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ณ.โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม 115
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 212
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสอบถามผู้เข้าอบรม DLIT/Google Apps โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 266
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 88
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 62
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูธนัฎฐา เอื้อสันเทียะ ที่สูญเสียคุณแม่คำปวน อัจฉฤกษ์ กำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 180
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2) ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา 93
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสานฝันปีที่ 23 (วันที่13-18 ต.ค.2558) 431
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล(ใหม่) 255