กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โครงการเข้าค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะการคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 16
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 17
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เก็บตกภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 61
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกองยุวกาชาด เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 49
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ จาก สพม.29 ชี้แจง อธิบายวิธีกรอกข้อมูลจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ให้กับคุณครูสหวิทยาเขต 3 37
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558 109
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 256/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 70
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 17 มิถุนายน 2558 60
งานอนามัย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2558 54
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันไหว้ครู 11 มิ.ย.2558 287
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 70
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 184/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 109
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 157/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 90
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูชนาภา สายเนตร ที่สูญเสียคุณพ่อพล สายเนตร 132
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการเลือกตั้ง อกคศ.สหวิทยาเขต3 สพม29 138
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่างtorประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ 133
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 331
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 362
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ, ครั้งที่ 2(ภาค ข ทดสอบภาคปฏิบัติ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์, 381
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1(ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ, 453
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 312
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, เรื่องการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 347
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ 925
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ เม.ย.-พ.ค. 2558 541
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 4809
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 1148
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สถิติการรับนักเรียน ม.1. ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 665
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญม.5 (วันที่2 ) 315
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 880
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคลีนิกภาษา, การจัดกิจกรรมโครงการ, 161