กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 114/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 14
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินทร์สด ที่สูญเสียคุณครูมนูญ อินทร์สด กำหนดฌาปณกิจศพวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 56
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (21/3/2560) 79
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 73
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 243
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาว์โหลดเเบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1(1ต.ค.59 - 31มี.ค.60) 217
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 435
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 599
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษา สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษาทุกระดับชั้น ที่ห้วยถ้ำแข้ 8/3/2560 220
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินปฎิบัติงานครูช่วงปิดภาคเรียน 317
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ 123
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพสภากาแฟ 2560 94
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบำเพ็ญประโยชน์ (21 กุมภาพันธ์ 2560) 84
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (17/2/2560) 371
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2560 221
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 2560 77
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ 15/02/2560 249
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 513/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 223
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.5 (10 ก.พ. 2560) ที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 117
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 154
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ฟังสนทนาภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวต่างชาติและภาษาจีน หน้าเสาธง ทุกวันพุธ 341
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาไทย มตก. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมฯครั้งที่ ๘ ระดับประเทศ 70
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการ สังเกตและนิเทศการสอนคุณครูภาษาจีน 332
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS CONTEST 2016) 283
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (18 มกราคม 2560) 384
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] "วันครู" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขต ๓ สถานที่..โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 531
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 2560 794
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนร่วมงานชุมชน วัดบ้านเกษมสำราญ วันที่ 11/1/2560 101
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ บายศรีสู่ขวัญคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูย้าย 5/1/2560 130