กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 155/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 40
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการปีการศึกษา 2560 12
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560 154
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา /เจ้าของทุนการศึกษา ดร. ณัฏฐพร แก้วจันดี / 9/05/2560 47
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ใบผ่านแผน 58
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพ้ฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 55
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 131
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 82
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 71
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ -แบบ ลส. 50
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 153
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม4ปีการศึกษา2560 647
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม1ปีการศึกษา2560 1218
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปี 2560 320
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี 2560 520
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 526
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 114/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 254
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินทร์สด ที่สูญเสียคุณครูมนูญ อินทร์สด กำหนดฌาปณกิจศพวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 178
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (21/3/2560) 521
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 85
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาว์โหลดเเบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1(1ต.ค.59 - 31มี.ค.60) 263
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 606
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 823
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษา สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษาทุกระดับชั้น ที่ห้วยถ้ำแข้ 8/3/2560 661
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินปฎิบัติงานครูช่วงปิดภาคเรียน 451
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ 199
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพสภากาแฟ 2560 141
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบำเพ็ญประโยชน์ (21 กุมภาพันธ์ 2560) 143
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (17/2/2560) 433
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2560 299