กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ก.พ.-มี.ค.58 50
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รับสมัครนักเรียนใหม่ห้องพิเศษ (Gifted) 289
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รับสมัครนร. เข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 449
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ตารางเรียน 2-2557 227
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] Christmas Day 25/12/2014 281
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เครื่องมือการนิเทศเครือข่ายเพื่อยกระดับ ONET ของ สพม.29, 254
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] กีฬาภายใน 27-28 พ.ย.2557 1262
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2558, 229
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง, 180
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ค่ายสำหรับนักเรียนแผนภาษา 7-8 พ.ย.2557 514
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 1228
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , 2 เหรียญทองอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการ, 482
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมค่าย English& Chinese ( Oct30-31, 2014 ) ที่สวนสัตว์อุบล, 546
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ทัศนศึกษา 23-26 ต.ค. 2557- เลย- เพชรบรูณ์- เขาค้อ, 655
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาที่หน้าว่าการอำเภอตระการพืชผล, 455
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานของเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี ๒๕๕๗, 339
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557, 401
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศฝ่ายวิชาการ, กำหนดการประชุมผู้ปกครอง , 814
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2557, 303
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูมณีวรรณ จริยวิทยานนท์ ที่สูญเสียบุตรชาย นายปรเมษฐ จริยวิทยานนท์ ศพจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วันไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 753