กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2558 61
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 53
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] English Camp 10-11/8/2558 109
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ครูแกนนำต่อต้านสิ่งเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2558 79
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 125
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สัปดาห์วันวิทย์/ เปิดโลกวิชาการ/ Open House (English Town) 152
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงาน 31 ส.ค. - 2 กันยายน 2558 168
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมมอบรางวัลแข่งขัน 44
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศแต่งกลอนสด วันภาษาไทยแห่งชาติและสุนทรภู่รำลึกครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 33
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 53
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสวนา...สภากาแฟ 18 สิงหาคม 2558 88
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ 300 / 2558ครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 132
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 83
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเข้าค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะการคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 81
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เก็บตกภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 131
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกองยุวกาชาด เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 107
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ จาก สพม.29 ชี้แจง อธิบายวิธีกรอกข้อมูลจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ให้กับคุณครูสหวิทยาเขต 3 118
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558 168
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 256/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 170
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 17 มิถุนายน 2558 91
งานอนามัย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2558 98
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันไหว้ครู 11 มิ.ย.2558 421
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 135
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 184/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 195
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 157/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 187
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูชนาภา สายเนตร ที่สูญเสียคุณพ่อพล สายเนตร 211
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการเลือกตั้ง อกคศ.สหวิทยาเขต3 สพม29 219
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่างtorประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ 193
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 584