กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล (Update!), ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Update 7/7/57, 265
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS, , 89
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , รับการประเมินครูผู้ช่วย (8 /07/2557), 129
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย ที่สูญเสียคุณพ่อดำเนิน มาสู่ กำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557, 131
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , -------ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย ที่สูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก-----, 121
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , อบรมภาษาอังกฤษ 23-25 /06/2557 , 195
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ------ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษ--------, 456
กล่มสาระศิลปศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ชมคลิปวีดีโอ นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านเข้ารอบในการประกวดร้องเพลงรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ทางช่อง 3,เมื่อ 24 ก.พ 2557 1897
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ผู้อำนวยการบำรุง เกื้อกูล คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมแสดงความอาลัยยิ่ง นางสาวสตีรัตน์ รักโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4ซึ่งเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซต์ 409
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2, วันที่ 16 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม พ.ศ.2557, 149
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศงดการเรียนการสอน, ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ.2557, 190
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน ปี 2557 - เดือน กรกฎาคม ปี 2557, 168
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู (5 มิถุนายน 2557), 546
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องแผนภาษา , 244
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมโฮมรูม ของนักเรียนแผนภาษา วันอังคารที่3 มิถุนายน, 218
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คุณครูชุติมาภรณ์ และคุณครูปภาภัสสร์), 285
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษและภาษาจีน (งานสัปดาห์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน), 336
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ตารางรายการแข่งขัน (รายละเอียดต่างๆๆ) งานสัปดาห์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน , 234
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 29/05/2557, 261
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 683